top of page
Půdorysné řešení navrhované situace.jpg
Výstřiž5ek.PNG
Výstřiž1ek.PNG
Výstřiž1ek.PNG
Výstřiž1ek.PNG
Výstřiž5ek.PNG
Výstřiž5ek.PNG
TVOŘÍME S VÁMI
ZAHRADNÍ DESIGN
Ve spolupráci s Vámi dokážeme i na malém prostoru vytvořit velké věci.
Specialuzujeme se i na vytváření drobných architektonických staveb a jejich technických řešení.
Tedy navržením, vyprojektováním a následným zprostředkováním pro Vás.

Díky GEOMETRICKÉ HARMONII NÁVRHU ZAHRADY, jsme s Vámi schopni i na malém prostoru vytvořit až nečekané množství náplně, podívejte se s námi na úpravu zahrady do 100 m2

bottom of page